Info

Od septembra 2012 začínajú aj tréningy tenisu, na kurtoch pri internátoch na Medickej, pod vedením Ivana Hudačka.

Podmienky:

  • vek od 6 rokov
  • zdravotne spôsobilý na športovú činnosť
  • športová obuv

Zápis na tenis je možný už teraz! Poplatky sú rovnaké ako pre iné športy!!!